april 2021 archive

Apr 02

Årsmöte

Inbjudan till digitalt Årsmöte 2021 Alla medlemmar i Dalarnas Stövarklubb inbjuds härmed till digitalt årsmöte 2021! Tid: Söndag den 9/5 kl 14:00 Plats: Digitalt via Teams Vi kommer att behandla de två föregående verksamhetsåren eftersom fjolårets årsmöte blev framskjutet med dispens från SKK på grund av den pågående pandemin. Anmälan om deltagande via mail till …

Continue reading