Tillbaka till Verksamhet

Jaktprov

OBS! För att starta på jaktprov och utställning krävs det att du är medlem i någon av lokalklubbarna för Svenska stövarklubben. Är du inte det så kan du bli medlem i Dalarnas Stövarklubb via Bli medlem

JAKTPROVSPROGRAM 

ELITPROV

28/9-29/9  2024  KM och DM uttagning i Älvdalen

För att gå vidare till DM krävs RR. Hundägare skaffar domare.

KM kommer att avgöras i Älvdalen, i år den 28 och 29 september, med Evertsbergs bygdegård som bas.

Anmälan senast 2024-09-13 Kommissarie Bo Persson, 070-5087380 . Anmälan görs HÄR 

Styrelsen för Dalarnas Stövarklubb

Fullmäktige: Henrik Mårts

Kommissarie: Bo Persson Nyvägen 3, 796 91 Älvdalen, 070-5087380  bo.e.persson@telia.com

Sista anmälningsdag 2024-09-13


Siljansprovet utgår 2024 pga att vi arrangerar Nordiska Mästerskapet

Fullmäktig:

Kommissarie: Jan Zakrisson Lövsångarevägen 15, 79234 Mora, 0703597727  jan@moraskogsservice.se

Anmälan görs

För elitklassproven på förutbestämd tid och plats gäller för deltagande att anmälan och betalningen skall ske minst 15 dagar före första provdag.


 

KM RÄV

Årets klubbmästare räv kommer att koras bland de som genomfört öppenklassprov särskilt rävprov eller rörligt elitprov räv under 2023. Svenska stövarklubbens rangordningsregler kommer att tillämpas.


Öppenklassprov på hare och räv samt Rörligt Elitprov på hare och räv

Hare 1/9 2024 till 28/2 2025   Räv 1/9 2024 till 28/2 2025

För öppenklass prov och rörligt elitprov gäller följande:

När ni bestämt er för att starta hunden ,skicka då in anmälan och betalning. Anmälan görs HÄR

När ni bestämt vilken dag och vilken domare som skall döma samt på vilken plats provet skall gå, så ring kommissarie och meddela detta.

OBS senast klockan 18.00 dagen före provet!

Anmälningsavgift: Se nedan

Fullmäktige: Sven-Erik Larsson och Jan Zakrisson

Kommissarier: Andreas Kolseth, Övre Baggbo 416, 781 97 Borlänge,  070-228 92 50  andreaskolseth@hotmail.com

Rolf Johansson, Bispberg 342, 783 90 Säter070-5571915 bispberg1953@gmail.com

Patrik Lagerberg, Pluggatan 14, 78230 Malung 070-2281719 palag66@hotmail.com

RR PROV

1/9 2024 till 28/2 2025

Anmälningsavgift: Se nedan


ANMÄLNINGSAVGIFTER FÖR KLUBBMEDLEMMAR                                                                                                                                                                                                                                       Startavgift för klubbmedlemmar gäller för huvudmedlem i Dalarnas Stövarklubb skriven i Sverige!

Elitklass och Rörligt elitprov  500kr

Öppenklassprov hare och räv 200 kr

Unghundsprov 200 kr

RR prov ingen avgift

ANMÄLNINGSAVGIFTER FÖR MEDLEMMAR I ANDRA KLUBBAR

Elitklass och rörligt elitprov  1000 kr

Öppenklass hare och räv 300 kr

Unghundsprov 300 kr

RR prov 50 Kr

Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan i Stövardata

Domaren äger rätt att begära 100 Kr / provdag för RR och öppenklassprov.

Använder domaren egen bil i samband med proven betalar hundägaren bilersättning enl. statliga normer.


RÖRLIGT ELITPROV

Rörligt elitprov genomrörs som två öppenklassprov under två på varandra följande dagar med två olika domare på marker där hunden vanligtvis inte jagar

Protokollsutdrag från Svenska Stövarklubben.

  • 144 Övriga frågor 1. Göran Johansson tar upp frågan om vad som gäller vid arrangemanget av rörliga Ekl prov. Frågan som uppkommit och som väckt irritation är om man måste vara medlem i den Lokalklubb inom vars område provet ska äga rum. Det finns klara önskemål som framförts till styrelsen att öppna upp så att start även tillåts inom annan Lokalklubbs område där vederbörande ej är medlem. Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och fattar följande beslut. Styrelsen beslutar Att ge möjlighet för medlem i SvStK att starta på rörligt Ekl prov även i Lokalklubb där vederbörande ej är medlem, Att arrangerande Lokalklubbs provledning och domare svarar för genomförandet av provet och efterföljande kollegium.
    Publicerad 2015-01-04 22:03

För Ekl-proven gäller för deltagande att anmälan ska ske 15 dagar före första provdag.
Domare som kan döma bägge dagarna anskaffas av hundägaren för Älvdalen-provet.

Anmälan utan avgift i rätt tid gäller ej.

För Ökl-proven gäller följande, när ni bestämt er för att starta hunden, skicka då in anmälan. När ni så småningom bestämt vilken dag ni ska starta, så ringer ni kommissarien och meddelar detta, samtidigt som ni talar om vilken domare som ska döma.

Provmarker och domare ordnar hundägaren själv.

Anmälan kan ske 1 dag före start i öppen klass. OBS senast klockan 18.00 dagen före!

Hund som vid jaktprov under tiden 1 september – 31 december slagits ut för rådjursdrev eller som vid rr- prov erhållit omdömet ej godkänd” eller ”utslagen” får starta på nytt prov tidigast efter 30 dagar.

Hund som vid prov under tiden 1 januari – 15 mars drivit rådjur får ej deltaga i nytt prov samma säsong.

Vid start efter 1 januari i öppen klass ansvarar hundägaren för att hunden ej driver rådjur.

Anmälningsavgiften  betalas i samband med anmälan i Stövardata

Hundägare med chipmärkta hundar håller själva med avläsare. Gäller samtliga prov.


SvStkl har efter beslut av Stövarfullmäktige 2012 erhållit en generell dispens från Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté om att införa Rörligt Elitklasprov på Hare/Räv i hela landet. Dispensen gäller från och med provsäsongen 2012 (1. september) och fram till nästa regelrevidering 2016. Beslutet från SKK/Jhk innebär att rörligt elitprov nu är möjligt för samtliga medlemmar i hela landet som har en kvalificerad hund, och inte som tidigare då dispensen enbart gällde boende i några få lokalklubbar i Mellansverige. Rörligt Elitklassprov(R-Ekl) Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledaren godkänt. Detta prov skall genomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. R-eklprov bedöms av olika domare respektive provdag, som hundägaren anskaffat och som ej dömt hunden till 1:a pris Ökl tidigare. Provdag skall fastställas senast dagen före provdag. Anmälan i övrigt enligt lokalklubbens bestämmelser. Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris Ökl-prov eller ett 1:a pris Ökl-prov jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår. För att starta på Rörligt Elitklassprov skall man vara medlem i den klubb man ämnar starta i.
Publicerad 2014-11-03 18:00

Anmälningsavgift 500 kr för klubbmedlemmar skall vara klubben tillhanda och skriftlig anmälan till provledare senast
dagen före första provdag.

Provledare för Dalarnas stövarklubb Andreas Kolseth Övre Baggbo 416, 781 97 Borlänge  070-228 92 50  andreaskolseth@hotmail.com