Tillbaka till Tävling

Utställning

OBS! För att starta på jaktprov och utställning krävs det att du är medlem i någon av lokalklubbarna för Svenska stövarklubben. Är du inte det så kan du bli medlem i Dalarnas Stövarklubb via Bli medlem

Anmälningsavgiften är 200 kr för medlemmar i Dalarnas Stövarklubb och för övriga 300 kr

Anmälningsavgiften insättes på klubbens bankgironummer: 5171-8732 eller på vårt Swish nummer: 123 230 22 14

Anmälan görs HÄR

Valp-klass = 4-9 månader
Junior-klass = 9-18 månader
Unghunds-klass = 15-24 månader
Öppen-klass = från 15 månader
Jakt-klass =  lägst 2:a pris på jaktprov

 

Kommande utställningar 2022

Lördag 4 juni  Borlänge, Mellsta parken, domare Bo Paulsson.

Lördag  13 augusti  Rättvik, domare Per Harald Sivesind.
Söndag 14 augusti  Rättvik, domare Göran Johansson.

Plats: Rättviks Camping vid majstången
(fd. Enåbadets Camping)
OBS ingång sker via campingen! EJ genom Rättviksparken!
 
Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska spridningen av covid-19!
 
Vänliga hälsningar
Dalarnas Stövarklubb

 


 


FÖR ALLA UTSTÄLLNINGARNA GÄLLER:

Insläpp med besiktning och vaccinationskontroll. OBS krav på ID-märkning. Bedömningen börjar kl. 09.00 Anmälningstiden utgår två veckor före utställningsdatum. Rätt till domarändring förbehålles.

Anm. avgift: 200 alt. 300 kr. insättes på postgiro 9 69 28-7

VISA DITT AVELSRESULTAT i uppfödarklass och avelsklass. Avelshund resp. avelstik får själv deltaga i utställningen utan kostnad.

HP-rosetter till alla hundar med HP,
Dalahäst till BIR o BIS 1:A

VÄLKOMNA!

 

 

HUNDARNA TÄVLAR PÅ UTSTÄLLNINGEN I FÖLJANDE KLASSER

Valpklass 4-9 månader
Juniorklass 9-18 månaders ålder
Unghundsklass 15-24 månaders ålder
Öppenklass 15 månader och äldre om hunden inte är jaktprovsmeriterad med lägst 2:a pris Ökl
Bruks/Jaktklass 15 månader och äldre om hunden är jaktprovsmeriterad med lägst 2:a pris Ökl
Championklass Hund som är utställningschampion
Veteranklass Hund över 8 år
Uppfödarklass Uppfödare som visar 4 hundar ur egen uppfödning
Avelsklass Tik eller Hanhund som tävlar med 4 avkommor, för hanhund måste avkommorna komma från minst 2 olika tikar
BIS BIR-hundarna tävlar om vackraste stövare

 

För utställningschampionat krävs att hunden är Jaktchampion samt har fått 3 CK i Bruks/Jaktklass, från minst 2 olika domare, varav minst 1 över 24 månaders ålder. 

 

Teckenförklaring

C Anger att det fattas 1 CK i jaktklass för att uppfylla utst.kraven för utställningschampionat
S Anger att hunden redan uppfyller utställningskraven för utställningschampionat

 

Rosetter: HP och Cert-rosetter, max 1 per hund. Kan avhämtas vid sekretariatet mot uppvisande av kritiklapp för hund som tilldelats HP

 

Bedömningspriserna betecknas med band i olika färger enligt följande:

Exellent Rött
Very Good Blått
Good Gult
Sufficient Grönt
CK-kvalité Rosa
Championat Rött/Grönt
HP Lila
BIR Rött/Gult
BIM Grönt/Vitt
Certifikat Blått/Gult

 

OBS! Kvalitétspriserna har ändrats från 1:a, 2:a & 3:e till Excellent, Very Good, Good & Sufficient!

 

KOMIHÅG-LISTA INFÖR UTSTÄLLNING

 

MEDLEMSKAP För deltagande krävs medlemskap i Svenska Stövarklubben/lokalklubb. OBS! Importerad hund skall vara registrerad i Svenska Kennelklubben
VACCINATION Hunden skall vara vaccinerad. Hund under 1 års ålder vid lägst 10 veckors ålder. Hund över 1 års ålder, vid 1 års åldern eller senare, dock ej för mer än 4 år sedan. S.k. förstagångsvaccination får inte ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen
STAMTAVLA & VACCINATIONSINTYG Skall medföras till utställningen
UTSTÄLLARENS ANSVAR

Utställaren är ansvarig för att deltagande hund under de senaste 3 månaderna inte lidit av- eller varit misstänkt för att lida av smittsam sjukdom såsom valpsjuka eller parvovirusinfektion och att den de senaste 4 veckorna inte vistats tillsammans med smittad hund. Hund får inte ha tillförts läkemedel eller andra ämnen i syfte att förbättra prestationsförmågan eller påverka temperamentet eller utseendet. Anmälaren är juridiskt ansvarig.

Obs! Valp under 4 månaders ålder får inte medföras till utställningsområdet

ID-MÄRKNING Hund född efter den 1 Januari 1997 skall vara permanent ID-märkt. Hundens ID-nummer skall vara registrerat hos Svenska Kennelklubben. Är hunden märkt med mikrochip tillhandahåller klubben avläsare
TESTIKELSTATUS För hanhund krävs normalt testikelstatus
LÖPSK TIK Anmäls i samband med registrering och vaccinationskontroll. Skall hållas avskild från övriga hundar
BRUKSKLASS För att tävla i bruksklass (jaktklass) krävs att hunden på jaktprov erövrat lägst 2:a pris i Öppenklass eller på Särskilt Rävprov
AVELSKLASS Hanhund tävlar i grupp om 4 avkommor efter minst 2 tikar. Tik tävlar med 4 avkommor
UPPFÖDARKLASS Här tävlar grupp om 4 hundar av samma ras uppfödda av en och samma person
AVELS-OCH/ELLER UPPFÖDARKLASS Utställare är skyldig att med sin hund deltaga i avels-och/eller uppfödarklass när så begärs av anmälare till sådan klass