Tillbaka till Tävling

Jaktprov

OBS! För att starta på jaktprov och utställning krävs det att du är medlem i någon av lokalklubbarna för Svenska stövarklubben, är du inte det kan du bli medlem i Dalarnas Stövarklubb HÄR Instruktioner finns även här nedan hur du gör när du har kommit till SKK-medlemsguide. 

Klicka på ”Klubbar för din hundras”
Välj därefter din hundras, exempel ”Finskstövare, Hamiltonstövare”.
Därefter kommer det upp ”Svenska stövarklubben” 
Därefter kommer det upp där du får välja ”Fullbetald medlem eller Familjemedlem”
När detta är gjort så ska du välja vilken lokalklubb du vill bli medlem i, då väljer du ”Dalarnas Stövarklubb”

JAKTPROVSPROGRAM 

 

ELITPROV

3-4/10 2020 KM DM uttagning i Älvdalen 

För att gå vidare till DM krävs RR. Hundägare skaffar domare.

KM kommer som tidigare att avgöras i Älvdalen den 3 och 4 oktober med Evertsbergs bygdegård som bas.

På grund av rådande pandemi har styrelsen 2020-08-18 beslutat om följande förändringar.

Deltagare måste själva ordna boende det finns möjlighet att ställa husvagnar vid bygdegården. Domare kommer att förläggas i bygdegården.

Deltagare ordar själv domare. Vid fler än 25 anmälda kommer lottning att ske.

En avgift på 250 kr per deltagare kommer att läggas till startavgiften för att bekosta bilersättning för domarna någon samåkning till provmarkerna kommer ej att tillåtas.

Kollegium med lottning kommer att ske fredagen den 2 oktober kl 1800 med enbart tjänstgörande domare. Deltagare är välkomna till bygdegården lördagen den 3 oktober kl 06.00 för vidare resa till prov marken. Utfallet av lottningen kommer att redovisas på klubbens hemsida fredag kväll.

Alla kollegium genomförs som slutna med enbart tjänstgörande domare närvarande , resultat från respektive dag kommer att finnas på hemsidan.

Några gemensamma måltider kommer ej att serveras, domare får sina måltider i bygdegården.

Anmälan senast 2020-09-18 Kommissarie Gunnar Andersson 0768283300 . Anmälan görs här 

Styrelsen för Dalarnas stövarklubb

Fullmäktige: Rolf Johansson

Kommissarie: Gunnar Andersson Väsavägen 33 79691 Älvdalen    076-828 33 00  rombogunnar@hotmail.com

Sista anmälningsdag 2020-09-18

 


5-6/12 2020 Siljansprovet i Mora

Fullmäktig: Rolf Johansson
Kommissarie: Jan Zakrisson Lövsångarevägen 15 79234 Mora 0703597727 jan@moraskogsservice.se

Tyvärr inställt på grund av Corona!

För elitklassproven på förutbestämd tid och plats gäller för deltagande att anmälan och betalningen skall ske minst 15 dagar före första provdag.


KM RÄV

Årets klubbmästare räv kommer att koras bland de som genomfört öppenklassprov särskilt rävprov eller rörligt elitprov räv under 2020. Svenska stövarklubbens rangordningsregler kommer att tillämpas.


 

Öppenklassprov på hare och räv samt Rörligt Elitprov på hare och räv

Hare 1/9 2020 till 29/2 2021   Räv 1/9 2020 till 15/3 2021

För att proven skall gälla skall hundägare senast dagen före prov anmäla till kommissarie tid och plats för provet samt domare.

För öppenklass prov och rörligt elitprov gäller följande

När ni bestämt er för att starta hunden ,skicka då in anmälan och betalning. Anmälan kan göras via hemsidan , mail, telefon eller brev.

När ni bestämt vilken dag och vilken domare som skall döma samt vilken plats provet skall gå på så ring kommissarien och meddela detta. OBS senast dagen före provet.

Anmälningsavgift: 200 kr för Öppenklassprov och 500 kr för Elitprov.

Fullmäktige: Rolf Johansson, Lars Erik Olsson och Gunnar Andersson

Kommissarie: Bo Persson Nyvägen 3  79691 Älvdalen 0705087380 bo.e.persson@telia.com

RR PROV

1/9 2020 till 28/2 2021

Anmälan till kommissarie ingen anmälningsavgift.

 


 

ANMÄLNINGSAVGIFTER FÖR KLUBBMEDLEMMAR

Elitklass och Rörligt elitprov  500kr

Öppenklassprov hare och räv 200 kr

Unghundsprov 200 kr

RR prov ingen avgift

Siljansprovet 1200 kr

 

Anmälningsavgifter för medlemmar i andra klubbar

Elitklass och rörligt elitprov  1000 kr

Öppenklass hare och räv 300 kr

Unghundsprov 300 kr

RR prov 50 Kr

Siljansprovet 1200 kr

Anmälningsavgiften insättes på klubbens bankgironummer: 5171-8732 eller på vårt Swish nummer: 123 230 22 14

Domaren äger rätt att begära 100 Kr / provdag för RR och öppenklassprov.

Använder domaren egen bil i samband med proven betalar hundägaren bilersättning enl. statliga normer.

 


 

 

RÖRLIGT ELITPROV

Rörligt elitprov genomrörs som två öppenklassprov under två på varandra följande dagar med två olika domare på marker där hunden vanligtvis inte jagar

Protokollsutdrag från Svenska Stövarklubben.

  • 144 Övriga frågor 1. Göran Johansson tar upp frågan om vad som gäller vid arrangemanget av rörliga Ekl prov. Frågan som uppkommit och som väckt irritation är om man måste vara medlem i den Lokalklubb inom vars område provet ska äga rum. Det finns klara önskemål som framförts till styrelsen att öppna upp så att start även tillåts inom annan Lokalklubbs område där vederbörande ej är medlem. Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen och fattar följande beslut. Styrelsen beslutar Att ge möjlighet för medlem i SvStK att starta på rörligt Ekl prov även i Lokalklubb där vederbörande ej är medlem, Att arrangerande Lokalklubbs provledning och domare svarar för genomförandet av provet och efterföljande kollegium.
    Publicerad 2015-01-04 22:03

 

 

 

 

 

 


 

För Ekl-proven gäller för deltagande att anmälan ska ske 15 dagar före första provdag.
Domare som kan döma bägge dagarna anskaffas av hundägaren för Älvdalen-provet.

Anmälan utan avgift i rätt tid gäller ej.

För Ökl-proven gäller följande, när ni bestämt er för att starta hunden, skicka då in anmälan. När ni så småningom bestämt vilken dag ni ska starta, så ringer ni kommissarien och meddelar detta, samtidigt som ni talar om vilken domare som ska döma.

Provmarker och domare ordnar hundägaren själv.

Anmälan kan ske 1 dag före start i öppen klass.

Hund som vid jaktprov under tiden 1 september – 31 december slagits ut för rådjursdrev eller som vid rr- prov erhållit omdömet ej godkänd” eller ”utslagen” får starta på nytt prov tidigast efter 30 dagar.

Hund som vid prov under tiden 1 januari – 15 mars drivit rådjur får ej deltaga i nytt prov samma säsong.

Vid start efter 1 januari i öppen klass ansvarar hundägaren för att hunden ej driver rådjur.

 

Anmälningsavgiften insättes på klubbens bankgironummer: 5171-8732 eller på vårt Swish nummer: 123 230 22 14

Hundägare med chipmärkta hundar håller själva med avläsare. Gäller samtliga prov.

 


SvStkl har efter beslut av Stövarfullmäktige 2012 erhållit en generell dispens från Svenska Kennelklubbens jakthundskommitté om att införa Rörligt Elitklasprov på Hare/Räv i hela landet. Dispensen gäller från och med provsäsongen 2012 (1. september) och fram till nästa regelrevidering 2016. Beslutet från SKK/Jhk innebär att rörligt elitprov nu är möjligt för samtliga medlemmar i hela landet som har en kvalificerad hund, och inte som tidigare då dispensen enbart gällde boende i några få lokalklubbar i Mellansverige. Rörligt Elitklassprov(R-Ekl) Tvådagarsprov i följd på hare/räv anordnas på av hundägaren anskaffad provmark inom klubbens verksamhetsområde som provledaren godkänt. Detta prov skall genomföras på marker där hunden vanligtvis inte jagar. R-eklprov bedöms av olika domare respektive provdag, som hundägaren anskaffat och som ej dömt hunden till 1:a pris Ökl tidigare. Provdag skall fastställas senast dagen före provdag. Anmälan i övrigt enligt lokalklubbens bestämmelser. Berättigade att starta är hundar som vid jaktprov erövrat två 1:a pris Ökl-prov eller ett 1:a pris Ökl-prov jämte två RR-diplom erövrade under två jaktår. För att starta på Rörligt Elitklassprov skall man vara medlem i den klubb man ämnar starta i.
Publicerad 2014-11-03 18:00

Anmälningsavgift 500 kr för klubbmedlemmar skall vara klubben tillhanda och skriftlig anmälan till provledare senast
dagen före första provdag.

Provledare för Dalarnas stövarklubb Bo Persson Nyvägen 3 79691 Älvdalen 0705087380 bo.e.persson@telia.com