Tillbaka till Verksamhet

Utställning

OBS! För att starta på jaktprov och utställning krävs det att du är medlem i någon av lokalklubbarna för Svenska stövarklubben. Är du inte det så kan du bli medlem i Dalarnas Stövarklubb via Bli medlem

Anmälningsavgiften är 200 kr för medlemmar i Dalarnas Stövarklubb och för övriga 300 kr

Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan i Stövardata

Anmälan sker HÄR

Valp-klass = 4-9 månader
Junior-klass = 9-18 månader
Unghunds-klass = 15-24 månader
Öppen-klass = från 15 månader
Jakt-klass =  lägst 2:a pris på jaktprov

 Kommande utställningar 2024

Söndag 26 maj  Borlänge, Mellsta parken, domare Sonny Ström.

Lördag  10 augusti  Rättvik, domare Gunnar Furuvik.

Söndag 11 augusti  Rättvik, domare Ted Karlsson

Plats: Rättviks Camping vid majstången.

(fd. Enåbadets Camping)
OBS ingång sker via campingen! EJ genom Rättviksparken!
Med reservation för ändringar!
Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska spridningen av covid-19!
Vänliga hälsningar
Dalarnas Stövarklubb


FÖR ALLA UTSTÄLLNINGARNA GÄLLER:

Insläpp med besiktning och vaccinationskontroll. OBS krav på ID-märkning. Bedömningen börjar kl. 09.00 Anmälningstiden utgår två veckor före utställningsdatum. Rätt till domarändring förbehålles.

Anm. avgift: 200 alt. 300 kr på bankgironummer: 5171-8732 eller på vårt Swish nummer: 123 230 22 14

VISA DITT AVELSRESULTAT i uppfödarklass och avelsklass. Avelshund resp. avelstik får själv deltaga i utställningen utan kostnad.

HP-rosetter till alla hundar med HP,
Dalahäst till BIR o BIS 1:A

VÄLKOMNA!

HUNDARNA TÄVLAR PÅ UTSTÄLLNINGEN I FÖLJANDE KLASSER

Valpklass 4-9 månader
Juniorklass 9-18 månaders ålder
Unghundsklass 15-24 månaders ålder
Öppenklass 15 månader och äldre om hunden inte är jaktprovsmeriterad med lägst 2:a pris Ökl
Bruks/Jaktklass 15 månader och äldre om hunden är jaktprovsmeriterad med lägst 2:a pris Ökl
Championklass Hund som är utställningschampion
Veteranklass Hund över 8 år
Uppfödarklass Uppfödare som visar 4 hundar ur egen uppfödning
Avelsklass Tik eller Hanhund som tävlar med 4 avkommor, för hanhund måste avkommorna komma från minst 2 olika tikar
BIS BIR-hundarna tävlar om vackraste stövare

För utställningschampionat krävs att hunden är Jaktchampion samt har fått 3 CK i Bruks/Jaktklass, från minst 2 olika domare, varav minst 1 över 24 månaders ålder. 

Teckenförklaring

C Anger att det fattas 1 CK i jaktklass för att uppfylla utst.kraven för utställningschampionat
S Anger att hunden redan uppfyller utställningskraven för utställningschampionat

Rosetter: HP och Cert-rosetter, max 1 per hund. Kan avhämtas vid sekretariatet mot uppvisande av kritiklapp för hund som tilldelats HP

Bedömningspriserna betecknas med band i olika färger enligt följande:

Exellent Rött
Very Good Blått
Good Gult
Sufficient Grönt
CK-kvalité Rosa
Championat Rött/Grönt
HP Lila
BIR Rött/Gult
BIM Grönt/Vitt
Certifikat Blått/Gult

OBS! Kvalitétspriserna har ändrats från 1:a, 2:a & 3:e till Excellent, Very Good, Good & Sufficient!

KOMIHÅG-LISTA INFÖR UTSTÄLLNING

MEDLEMSKAP För deltagande krävs medlemskap i Svenska Stövarklubben/lokalklubb. OBS! Importerad hund skall vara registrerad i Svenska Kennelklubben
VACCINATION Hunden skall vara vaccinerad. Hund under 1 års ålder vid lägst 10 veckors ålder. Hund över 1 års ålder, vid 1 års åldern eller senare, dock ej för mer än 4 år sedan. S.k. förstagångsvaccination får inte ha gjorts senare än 14 dagar före tävlingsdagen
STAMTAVLA & VACCINATIONSINTYG Skall medföras till utställningen
UTSTÄLLARENS ANSVAR

Utställaren är ansvarig för att deltagande hund under de senaste 3 månaderna inte lidit av- eller varit misstänkt för att lida av smittsam sjukdom såsom valpsjuka eller parvovirusinfektion och att den de senaste 4 veckorna inte vistats tillsammans med smittad hund. Hund får inte ha tillförts läkemedel eller andra ämnen i syfte att förbättra prestationsförmågan eller påverka temperamentet eller utseendet. Anmälaren är juridiskt ansvarig.

Obs! Valp under 4 månaders ålder får inte medföras till utställningsområdet

ID-MÄRKNING Hund född efter den 1 Januari 1997 skall vara permanent ID-märkt. Hundens ID-nummer skall vara registrerat hos Svenska Kennelklubben. Är hunden märkt med mikrochip tillhandahåller klubben avläsare
TESTIKELSTATUS För hanhund krävs normalt testikelstatus
LÖPSK TIK Anmäls i samband med registrering och vaccinationskontroll. Skall hållas avskild från övriga hundar
BRUKSKLASS För att tävla i bruksklass (jaktklass) krävs att hunden på jaktprov erövrat lägst 2:a pris i Öppenklass eller på Särskilt Rävprov
AVELSKLASS Hanhund tävlar i grupp om 4 avkommor efter minst 2 tikar. Tik tävlar med 4 avkommor
UPPFÖDARKLASS Här tävlar grupp om 4 hundar av samma ras uppfödda av en och samma person
AVELS-OCH/ELLER UPPFÖDARKLASS Utställare är skyldig att med sin hund deltaga i avels-och/eller uppfödarklass när så begärs av anmälare till sådan klass