Info

RÄTTVIKSUTSTÄLLNINGEN är ännu inte inställd, vi kommer att fatta ett beslut om utställningen skall genomföras eller ställas in efter midsommar.
Vi väntar på beslut från SKK i frågan.

MVH
Styrelsen