Regelrevidering

 
Nu är regelgruppen för Svenska Stövarklubben igång med att samla in synpunkter på eventuell regelrevidering av drevprovsreglerna.
Om du har en fundering på en justering eller ändring som kan vara till gagn för stövaraveln, kontakta vår regelansvarige Rolf Johansson
senast den 15/1,via mail.
bispberg@telia.com