Klubbmästerskap

KM kommer som tidigare att avgöras i Älvdalen den 3 och 4 oktober med Evertsbergs bygdegård som bas.

På grund av rådande pandemi har styrelsen 2020-08-18 beslutat om följande förändringar.

Deltagare måste själva ordna boende det finns möjlighet att ställa husvagnar vid bygdegården. Domare kommer att förläggas i bygdegården.

Deltagare ordar själv domare. Vid fler än 25 anmälda kommer lottning att ske.

En avgift på 250 kr per deltagare kommer att läggas till startavgiften för att bekosta bilersättning för domarna någon samåkning till provmarkerna kommer ej att tillåtas.

Kollegium med lottning kommer att ske fredagen den 2 oktober kl 1800 med enbart tjänstgörande domare. Deltagare är välkomna till bygdegården lördagen den 3 oktober kl 06.00 för vidare resa till prov marken. Utfallet av lottningen kommer att redovisas på klubbens hemsida fredag kväll.

Alla kollegium genomförs som slutna med enbart tjänstgörande domare närvarande , resultat från respektive dag kommer att finnas på hemsidan.

Några gemensamma måltider kommer ej att serveras, domare får sina måltider i bygdegården.

Anmälan senast 2020-09-18 Kommissarie Gunnar Andersson 0768283300 . Anmälan görs här 

Styrelsen för Dalarnas stövarklubb