december 2020 arkiv

Regelrevidering

  Nu är regelgruppen för Svenska Stövarklubben igång med att samla in synpunkter på eventuell regelrevidering av drevprovsreglerna. Om du har en fundering på en justering eller ändring som kan vara till gagn för stövaraveln, kontakta vår regelansvarige Rolf Johansson senast den 15/1,via mail. bispberg@telia.com

God Jul och Gott Nytt År

Förhoppningsvis så kan vår verksamhet och det övriga livet återgå mer till det normala under 2021! Styrelsen önskar er alla härmed