Patrik

Author's posts

Apr 02

Årsmöte

Inbjudan till digitalt Årsmöte 2021 Alla medlemmar i Dalarnas Stövarklubb inbjuds härmed till digitalt årsmöte 2021! Tid: Söndag den 9/5 kl 14:00 Plats: Digitalt via Teams Vi kommer att behandla de två föregående verksamhetsåren eftersom fjolårets årsmöte blev framskjutet med dispens från SKK på grund av den pågående pandemin. Anmälan om deltagande via mail till …

Continue reading

Mar 25

Inställd pingstutställning

  Tyvärr måste vi ställa in årets Borlängeutställning den 23/5 2021!  Vid behov kan vi ordna en till exteriörbedömning,endast för hundar som skall gå i avel. Kontakta Håkan Engberg   070-622 98 75 eller Henrik Mårts  070-657 38 42 Vi hoppas kunna genomföra Rättviksutställningen 14-15 augusti. Med vänlig hälsning Styrelsen

Feb 26

Exteriörbedömning för Stövare som ska gå i avel

Exteriörbedömning för Stövare som skall gå i avel! På grund av inställda utställningar under hela 2020 och en osäker vår 2021 har Dalarnas Stövarklubb beslutat sig för att ge våra medlemmar möjlighet att få en exteriörbedömning av sin hund i enlighet med SKK´s riktlinjer och rådande restriktioner från folkhälsomyndigheten. Exteriörbedömningen riktar sig till hundsägare som …

Continue reading

Jan 28

SM för rävhundar 2021

Beträffande Räv-SM som Svenska Stövarklubben skulle ha anordnat med hjälp av lokalklubben i Halland. Tyvärr tvingades Svenska Stövarklubben att ställa in tävlingen pga rådande pandemi. Svenska Stövarklubben intention är att Räv-SM för 2021 kommer att köras under hösten 2021. Någonstans i Sverige. Ekipagen tävlar om segertäcket, 3 st pejlar och äran. Notera att resultatet på …

Continue reading

Jan 04

Klubbmästare Räv 2020

Vi Gratulerar 2020 års klubbmästare Räv: Ljusvattnetsberget Cole och ägare Robert Norberg! Undertecknad hade äran att döma Malte, som hunden heter till vardags. Vi hade en riktigt lyckad dag i skogen med två drev på räv, på barmark. Båda gick 90 min utan att krypa under! Dessutom som grädde på moset, inkallning på fullt drev …

Continue reading

Dec 28

Regelrevidering

  Nu är regelgruppen för Svenska Stövarklubben igång med att samla in synpunkter på eventuell regelrevidering av drevprovsreglerna. Om du har en fundering på en justering eller ändring som kan vara till gagn för stövaraveln, kontakta vår regelansvarige Rolf Johansson senast den 15/1,via mail. bispberg@telia.com

Dec 20

God Jul och Gott Nytt År

Förhoppningsvis så kan vår verksamhet och det övriga livet återgå mer till det normala under 2021! Styrelsen önskar er alla härmed  

Nov 12

Siljansprovet 2020

Siljansprovet   Vi hade styrelsemöte igår. Beslut fattades där att vi tyvärr måste ställa in SILJANSPROVET 2020! Väldigt tråkigt, men då smittspridningen är väldigt hög nu i Dalarna och i övriga Sverige finns det inget annat alternativ än att ställa in. Mycket tid och arbete är nedlagt på detta men väger ändå lätt då huvudsaken …

Continue reading

Nov 02

Dalahund vidare till SM!

Stort GRATTIS till Daldrevets Ajva och Mikael Wigander, som går vidare till SM i Värmland! De lyckades bäst av de tre dalaekipage som kvalificerats sig till DM, som anordnades av Örebro läns Stövarklubb i Laxå. Daldrevets Jonna och Lars-Erik Staffan kom 3:a och är första reserv. Knautgårdens Linus och Bo Persson avbröt pga skada. Bo …

Continue reading

Okt 02

KM 2020

KM 2020 Klubbmästerskapet är över för det här året och vi gratulerar alla till ett väl genomfört prov! Slutresultat KM 2020 i rangordning Slutresultat KM 2020 alla hundar Grattis till årets klubbmästare, Norrsolens Mirja, ägare Håkan Engberg,  1:a ekl Tvåa blev Knautgårdens Linus, ägare Bo Persson,  1:a ekl Trea blev Daldrevets Jonna, ägare Lars-Erik Staffan,  …

Continue reading