Domare se hit!

Ni domare som inte har blivit tillfrågade att döma på KM i Älvdalen 28-29/9 och kan tänkas att ställa upp.🙏
Kontakta mig på sms, ring eller maila
070-514 63 52,aka72@live.com.
Vi kommer att göra en lista på alla lediga domare och lägga ut den här på hemsidan.