Information från Svenska Stövarklubbens styrelse

Avtal för Hundprov och Hitta Stövare uppsagt!

 
Här nedan kan ni ladda ner och läsa om grunderna för uppsägningen.
 
 
 
’Som förväntat och med all rätt har vi fått reaktioner på beslutet att säga upp avtalet för Hundprov och HittaStövare. Vi vill därför göra några förtydliganden.
 
  1. Styrelsens mandat ifrågasätts.

I protokoll 2 från Stövarfullmäktige 2020 skrevs följande: ”§ 12 A Beslut om styrelsens förslag till Verksamhetsplan för 2020-2022 Det dokument som förelagts fullmäktige är den avgångne styrelsens förslag. Något annat un- derlag fanns inte. Beslöts anta Verksamhetsplanen men med den reservationen att ändringar kan behöva göras av den nya styrelsen på grund av det uppkomna läget (bilaga 4 till protokol- let)”

Bara detta lämnar utrymme att frångå verksamhetsplanen. Det är heller inte första gången i Svenska Stövarklubbens historia man frångått verksamhetsplanen. Som vi pekade på i informationsbrevet så frångick man även verksamhetsplanen som klubbades 2018. Det finns inte heller något tvingande i vare sig stadgar eller föreningspraxis att en verksamhetsplan måste följas till punkt och pricka.

  1. Oron att förlora HittaStövare.

Vi är väl medvetna om att HittaStövare är ett uppskattat verktyg för avelsarbete runt om i landet. Dreverklubbens variant saknar en del men har också funktioner och information som saknas i HittaStövare. Målsättningen är att vidareutveckla statistikdelen i Dreverklubbens version till att bli ett verktyg som ska ge minst lika bra förutsättningar för långsiktigt avelsarbete med de olika stövarraserna som nuvarande system ger. Förutom uppgifter från provverksamheterna kan t ex registrering och uppföljning av defekter var ett exempel på ytterligare information som kan tillföras. Rasklubbarna ska ges stort inflytande på hur systemet kan förbättras och utformas för att svara upp mot deras krav. All historisk och tillkommande information kommer att finnas i grunden men mycket handlar om hur och på vilket sätt information ska presenteras i olika delar av systemet. Efter att ha använt HittaStövare i några år så är fördelen att datamognaden ökat hos många och man kan bättre föreslå förändringar som kan ge värdefull information till avelsarbetet.

19 okt. 2021

Styrelsen

gm
Leif Lundholm