Regelkonferens uppsamlingsheat

Inbjudan regelkonferens och datautbildning på Stövardata

Dalarnas Stövarklubb inbjuder till regelrevidering på jaktprovreglerna för 2023 – 2027 och utbildning i nya redovisningsprogrammet Stövardata.

Välkommen till Isoflex AB Soldatvägen 1 Gustafs den 3-6-2023 för obligatorisk utbildning, för att kunna döma på jaktprov för stövare från 1/9-2023.

Vi kommer under dagen gå igenom ändringar i de nya reglerna som träder i kraft från nästa provsäsong samt gå igenom hur redovisningen av proven skall göras i Svenska Stövarklubbens nya redovisningsprogram Stövardata vilket också skall användas från hösten.

Preliminärt program

Kl 08:30 Ankomst Kaffe och smörgås

Kl 09:00 Regelrevidering

Kl 11:00 Fika

Kl 11:20 Regelrevidering, Datautbildning

Kl 14:00 Smörgåstårta och Avslutning

OBS!

Läs på dom nya jaktprovsreglerna före träffen i Gustafs. De finns på Svenska Stövarklubbens hemsida (stovare.se) under verksamhet, jaktprov, dokument & länkar, REGELBOKEN 2023-2027.

Det är viktigt att ni kommer för det är sista utbildnings tillfället som vi håller i Dalarnas Stövarklubb!

Ta med dator alternativt ”padda” till utbildningstillfället.

Anmälan Anmälan till Regelansvarig i Dalarnas Stövarklubb: Rolf Johansson bispberg1953@gmail.com eller 070-5571915 snarast möjligt. Så att vi kan beställa fika, ange även ev. specialkost.

Svara om ni kommer eller ej, så tidigt som möjligt!