Siljansprovet 2022

Då har vi ett slutresultat! Efter en första dag med mycket bra resultat så var nog förväntningarna höga hos många! Vittringsförhållandena i kylan som slog till, verkade ställa större krav på hundarna. Trots det så blev det elitpremiering på tolv av fjorton startande hundar!!

1. Finsk stövare Eila, ägare Arne Karlstam, Sysslebäck

2. Finsk stövare Gruvrisets Hiski, ägare Sven Erik Larsson, Stjärnsund

3. Vitskärsuddens Charlie, ägare Tony Gertonsson, Nässjö