Apr 02

Årsmöte

Inbjudan till digitalt Årsmöte 2021

Alla medlemmar i Dalarnas Stövarklubb inbjuds härmed till digitalt årsmöte 2021!

Tid: Söndag den 9/5 kl 14:00

Plats: Digitalt via Teams

Vi kommer att behandla de två föregående verksamhetsåren eftersom fjolårets årsmöte blev framskjutet med dispens från SKK på grund av den pågående pandemin.

Anmälan om deltagande via mail till Sven-Erik Larsson på: svempa@ssmab.com

De uppgifter vi behöver är ert namn, mobilnummer och mailadress. Vi bekräftar er anmälan efter anmälningstidens utgång genom att maila er årsmöteshandlingar och en länk så ni kan koppla upp er på mötet. Vi behöver er anmälan senast tisdagen den 4/5!

Ett krav för att ni skall kunna ansluta er till mötet är att ni har tillgång till en dator, surfplatta eller smarttelefon med fungerande internetuppkoppling.

Saknas möjlighet till uppkoppling så går det bra att delta tillsammans med någon annan medlem eller person med uppkoppling. Om så är fallet så skall den medlemmen/personen anmäla ert namn och mobilnummer via sin mail.

Sprid den här informationen till dem som ni vet saknar digital uppkoppling. Hoppas ni har överseende med detta mötesupplägg i år på grund av rådande pandemi.

Utdelning av vandringspriser, diplom och championpinglor siktar vi på att kunna genomföra lördag den 14/8-21 i samband med Rättviksutställningen. Mer information om detta kommer senare.

Dagordning i länken:  Dagordning Årsmöte 2021

Vid frågor kontakta Patrik Lagerberg via 070-2281719

Varmt välkomna!

Styrelsen i Dalarnas Stövarklubb