Apr 02

Årsmöte

Inbjudan till digitalt Årsmöte 2021

Alla medlemmar i Dalarnas Stövarklubb inbjuds härmed till digitalt årsmöte 2021!

Tid: Söndag den 9/5 kl 14:00

Plats: Digitalt via Teams

Vi kommer att behandla de två föregående verksamhetsåren eftersom fjolårets årsmöte blev framskjutet med dispens från SKK på grund av den pågående pandemin.

Anmälan om deltagande via mail till Sven-Erik Larsson på: svempa@ssmab.com

De uppgifter vi behöver är ert namn, mobilnummer och mailadress. Vi bekräftar er anmälan efter anmälningstidens utgång genom att maila er årsmöteshandlingar och en länk så ni kan koppla upp er på mötet. Vi behöver er anmälan senast tisdagen den 4/5!

Ett krav för att ni skall kunna ansluta er till mötet är att ni har tillgång till en dator, surfplatta eller smarttelefon med fungerande internetuppkoppling.

Saknas möjlighet till uppkoppling så går det bra att delta tillsammans med någon annan medlem eller person med uppkoppling. Om så är fallet så skall den medlemmen/personen anmäla ert namn och mobilnummer via sin mail.

Sprid den här informationen till dem som ni vet saknar digital uppkoppling. Hoppas ni har överseende med detta mötesupplägg i år på grund av rådande pandemi.

Utdelning av vandringspriser, diplom och championpinglor siktar vi på att kunna genomföra lördag den 14/8-21 i samband med Rättviksutställningen. Mer information om detta kommer senare.

Dagordning i länken:  Dagordning Årsmöte 2021

Vid frågor kontakta Patrik Lagerberg via 070-2281719

Varmt välkomna!

Styrelsen i Dalarnas Stövarklubb

 

Mar 25

Inställd pingstutställning

 

Tyvärr måste vi ställa in årets Borlängeutställning den 23/5 2021! 

Vid behov kan vi ordna en till exteriörbedömning,endast för hundar som skall gå i avel.

Kontakta Håkan Engberg   070-622 98 75 eller Henrik Mårts  070-657 38 42

Vi hoppas kunna genomföra Rättviksutställningen 14-15 augusti.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Feb 26

Exteriörbedömning för Stövare som ska gå i avel

Exteriörbedömning för Stövare som skall gå i avel!

På grund av inställda utställningar under hela 2020 och en osäker vår 2021 har Dalarnas Stövarklubb beslutat sig för att ge våra medlemmar möjlighet att få en exteriörbedömning av sin hund i enlighet med SKK´s riktlinjer och rådande restriktioner från folkhälsomyndigheten. Exteriörbedömningen riktar sig till hundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden. Vid exteriörbedömningen finns inte möjlighet att samla flera hundar samtidigt utan antalet kommer begränsas per tillfälle. Vi kommer att prioritera hundar som har störst behov av bedömningen.

Skriftlig kritik och kvalitetspris

Exteriörbedömning innebär att deltagande hund får ett kvalitetspris och en skriven kritik av en för rasen auktoriserad domare. Hunden tilldelas kvalitetspris ExcellentVery goodGoodSufficientDisqualified eller Cannot be judged.  Good är kravet för att erhålla jaktprovschampionat. På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, däremot sker ingen konkurrensbedömning. Ck är ett kvalitetspris som kan delas ut på exteriörbedömning. De hundraser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat, SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett Ck utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i jaktkonkurrensklass.
Obs, avgiften för en exteriörbedömning är 500 kronor per hund, bestämt av SKK. Betalning sker när bekräftelse på deltagande mottagits men innan utställningstillfället till klubbens:
Swish nummer: 1232302214 alternativt bankgironummer: 5171-8732

Exteriörbedömningen kommer att hållas 6 mars i Insjön, domare Göran Fastén

Exakt tid och plats meddelas deltagande hundägare innan utställningen.

Anmälan sker på hemsidan via anmälan utställning, senast 3/3-2021!

http://dalarnasstovarklubb.se/tavling/anmalan-utstallning/

För övriga frågor kontakta:
Håkan Engberg 070-6229875  hakanengberg@hotmail.com
Henrik Mårts 070-6573842, henrik@isoflex.se

Jan 28

SM för rävhundar 2021

Beträffande Räv-SM som Svenska Stövarklubben skulle ha anordnat med hjälp av lokalklubben i Halland.
Tyvärr tvingades Svenska Stövarklubben att ställa in tävlingen pga rådande pandemi. Svenska Stövarklubben intention är att Räv-SM för 2021 kommer att köras under hösten 2021. Någonstans i Sverige. Ekipagen tävlar om segertäcket, 3 st pejlar och äran. Notera att resultatet på den tävlingen får räknas till nästa års räv-sm.

Svenska Stövarklubben
genom Thomas Larsson

Jan 04

Klubbmästare Räv 2020

Vi Gratulerar 2020 års klubbmästare Räv: Ljusvattnetsberget Cole och ägare Robert Norberg!

Undertecknad hade äran att döma Malte, som hunden heter till vardags. Vi hade en riktigt lyckad dag i skogen med två drev på räv, på barmark. Båda gick 90 min utan att krypa under! Dessutom som grädde på moset, inkallning på fullt drev utom synhåll på 200 meters avstånd vid full tid!

Resultat:

1.  Finnstövaren Ljusvattnetsbergets Cole Se 30967/2015

       Ägare Robert Norberg,Äppelbo

      1:a pris 90 min 62 poäng

2.  Hamiltonstövaren Elgabäckens Stej Se35190/2016

     Ägare Anders Bihlar, Mora

    1:a pris 90min 56 poäng

3.  Schillerstövaren Gryningstimmens Nike Se44890/2015

     Ägare Björn Wendel, Evertsberg

    1:a pris 90 min 51 poäng

Dec 28

Regelrevidering

 
Nu är regelgruppen för Svenska Stövarklubben igång med att samla in synpunkter på eventuell regelrevidering av drevprovsreglerna.
Om du har en fundering på en justering eller ändring som kan vara till gagn för stövaraveln, kontakta vår regelansvarige Rolf Johansson
senast den 15/1,via mail.
bispberg@telia.com

Dec 20

God Jul och Gott Nytt År

Förhoppningsvis så kan vår verksamhet och det övriga livet återgå mer till det normala under 2021!

Styrelsen önskar er alla härmed

 

Nov 12

Siljansprovet 2020

Siljansprovet

 
Vi hade styrelsemöte igår. Beslut fattades där att vi tyvärr måste ställa in SILJANSPROVET 2020! Väldigt tråkigt, men då smittspridningen är väldigt hög nu i Dalarna och i övriga Sverige finns det inget annat alternativ än att ställa in. Mycket tid och arbete är nedlagt på detta men väger ändå lätt då huvudsaken är att vi alla ska hålla oss friska.
Ni som betalat provet via Swish kommer att få tillbaka anmälningsavgiften. Ni som betalat via BG, hör av Er så ordnar vi detta.
Jan Zakrisson 0703597727  jan@moraskogsservice.se
 
Med vänliga hälsningar
Dalarnas Stövarklubb

Nov 02

Dalahund vidare till SM!

Stort GRATTIS till Daldrevets Ajva och Mikael Wigander, som går vidare till SM i Värmland!

De lyckades bäst av de tre dalaekipage som kvalificerats sig till DM, som anordnades av Örebro läns Stövarklubb i Laxå.

Daldrevets Jonna och Lars-Erik Staffan kom 3:a och är första reserv. Knautgårdens Linus och Bo Persson avbröt pga skada.

Bo Persson har skrivit om DM  HÄR

För fullständiga resultat se Örebro läns Stkl hemsida.  Resultat DM 2020

Okt 02

KM 2020

KM 2020

Klubbmästerskapet är över för det här året och vi gratulerar alla till ett väl genomfört prov!

Slutresultat KM 2020 i rangordning

Slutresultat KM 2020 alla hundar

Grattis till årets klubbmästare, Norrsolens Mirja, ägare Håkan Engberg,  1:a ekl

Tvåa blev Knautgårdens Linus, ägare Bo Persson,  1:a ekl

Trea blev Daldrevets Jonna, ägare Lars-Erik Staffan,  1:a ekl

 

Vidare till DM med godkänt RR går Knautgårdens Linus, Daldrevets Jonna och Daldrevets Ajva.

Reserv är Harlyckans Driva

 

Siris hare visar upp sig för domare Jan Zakrisson